Jdi na obsah Jdi na menu
 


Činnost SDH v roce 2011

15. 3. 2013


Sbor měl k 31.12. 2011 48 členů, z toho 12 žen a 36 mužů. Oproti předcházejícímu roku je to o 2 méně. Jana Kolátorová se odstěhovala, Lucie Kuberová a Karel Kolátor požádali o ukončení členství, ale naopak naše řady rozšířil ing. Petr Soukup součastný starosta MČ Praha – Klánovice. Významného životního jubilea se dožili Jana Šupová, Ríša Hladík a Vlasta Němec. Do dalších let hodně zdraví, štěstí a životního elánu.

Výbor sboru se scházel pravidelně každou první středu v měsíci, celkem na 12 řádných a

1 mimořádné schůzi. Chtěl bych všem členům výboru tímto poděkovat za vykonanou práci Velitel jednotky Stanislav Huser je též členem VV MSH hl. m. Prahy.

A nyní již k vlastní činnosti sboru.

Začátkem roku se naši zástupci zúčastnili VV hromad SDH v Dubči,Kolodějích, Újezdě n/L

a rybářů v Újezdě n/L. Také jsme navštívili Mateřskou a Masarykovu základní školu a zapojily je do celostátní výtvarné a literární soutěže „PO očima dětí“.

V dubnu nás v naší hasičské zbrojnici navštívily děti ze školky Smíškov i z Mateřské školy, kde se seznámily s vybavením a technikou jednotky. Též byly na MSH odeslány vítězné práce

ze základního kola soutěže „PO očima dětí“.

8. května čestná stráž s řeckými ohni při oslavách státního svátku osvobození u pomníku padlých. 14. května jsme spolu s Mateřským centrem Klánovice uspořádali „Klánovickou tancovačku“. Na celostátní akci „Liga proti rakovině“ bylo odesláno 500,- Kč. 21. května jsme se již tradičně zúčastnili zajišťování trasy „Běhu naděje“ dříve „Terryho Foxe“.

18. června to byla účast na oslavách 100 let koňky v Dobročovicích. Dále se výbor ve zbrojnici sešel s představiteli naší obce, starostou, tajemnicí a radou MČ, kteří si ze zájmem prohlédli hasičskou techniku i výzbroj a byli seznámeni s naší činností.

17. září jsme připravili pro děti v okolí haly starosty Hanzala zábavné odpoledne s hasiči.

Děti si mohly vyzkoušet rozvinováním hadice srážení kuželů, proudem vody shazování plechovek, dále házení tenisových míčků do koše či kopání míče na cíl. K dispozici měly i trampolínu kde si mohly zaskákat. MP oddělení prevence pro ně postavila dopravní hřiště s dopravními značkami. Po jeho projetí a zodpovědění testů potom obdržely dětský řidičský průkaz. Po zvládnutí všech soutěží byly děti odměněny medailemi. MP psovodi předvedla ukázky služebních psů při vyhledávání osob nebo zadržení pachatelů. Dále to byla ukázka slaňování psovoda se psem z hasičské plošiny HZS Praha.

Tato akce se konala pod záštitou MČ Praha-Klánovice, která na ni poskytla grand ve výši

3.000,- Kč. Znovu bych chtěl jménem sboru poděkovat MČ za poskytnutý grant, zástupcům SDH Dubeč za zapůjčení trampolíny, ČK za asistenci a všem účinkujícím za zpestření tohoto odpoledne, kterého se zúčastnilo téměř 130 dětí.

27. října čestná stráž s řeckými ohni u pomníku padlých při oslavách státního svátku vzniku ČSR.

26. listopadu se 2 členové-preventisti zúčastnili celodenního semináře prevence.

Dále byla poskytnuta odměna ve výši 500,- Kč MŠ na zakoupení kreslířských potřeb za účast na akci PO očima dětí.

Na závěr několik souhrných čísel :

Při údržbě techniky, výzbroje a výstroje bylo odpracováno 550 hod., při různých pomocí obci

442 hod. a na 7 kulturních a společenských akcích 277 hod., aktivita sboru za rok 2011celkem

82 akcí což činilo 1428 hod.

Koncem roku byla provedena inventura SDH. O naší činnosti též pravidelně informujeme

občany v Klánovickém zpravodaji. Tímto bych chtěl nejen Pavlu Jarošovi poděkovat za jeho příspěvky, ale i všem kdo se na těchto aktivitách během roku podíleli.