Jdi na obsah Jdi na menu
 


Činnost SDH v roce 2010

15. 3. 2013

Klánovická SDH v roce 2010

  

  Dne 4.února se v Olympu na výroční valné hromadě sešel Sbor dobrovolných hasičů Klánovice, aby zhodnotil svoji činnost v uplynulém roce 2010. Jako hosté se dostavili, člen

výkonného výboru SH ČMS, delegát MSH hl. m. Prahy a zástupci kolegů SDH Dubče a Újezda nad Lesy, dále vrchní komisař MP-útvaru psovodů a zdravici též přednesl zástupce rybářů.

   Sbor má 50 členů, z toho 14 žen a 36 mužů. Začátkem roku jsme již tradičně zapojili Mateřskou a Masarykovu základní školu do literární a výtvarné soutěže „PO očima dětí“, kde se opět žákyně 4 třídy v rámci celé Prahy v literární části umístila na 3 místě. Jako jedni z 65 sdružení hasičů v celé ČR a 3 SDH v Praze jsme na veřejnou sbírku akce „Liga proti rakovině“ věnovali peněžitou částku 500,- Kč. V květnu a říjnu při oslavách státních svátků jsme u pomníku padlých, jako již každoročně stáli čestnou stráž s řeckými ohni. Pro sbor největší událostí roku bylo 11.září, kdy jsme slavili 80 výročí jeho založení a pro děti bylo připraveno zábavné odpoledne. 18.-19.září se v Praze konalo Mistrovství ČR družstev SDH v požárním sportu a 6 členů našeho sboru bylo zařazeno do pořádkové služby. Za tuto práci jsme obdrželi od starosty SH ČMS Ing.Karla Richtera „Poděkování za ochotu a spolupráci“. V říjnu na slavnostním setkání v Brožíkově síni na Staroměstské radnici nám bylo osobně poděkováno a předáno „Ocenění za obětavou práci pro hl.m. Prahu na úseku požární bezpečnosti v letech 2002-2010 JUDr.R.Blažkem. Byla též dokončena částečná kronika sboru mapující práci a činnost hasičů v Klánovicích od založení v letech 1930-1960.

   Závěrem několik souhrnných čísel. Při údržbě techniky, výzbroje a výstroje bylo odpracováno 590 hod., při různých pomocí obci 360 hod. a dále se členové zúčastnili na 7 kulturních a společenských akcích. Celkem v roce 2010 při 84 akcích se členové sboru zúčastnili nebo odpracovali 1 648 hod.

   Na konci schůze sbor obdržel od MSH Praha vyznamenání, medaili „Za zásluhy“.

   Škoda jen, že se mezi nás nedostavil řádně pozvaný starosta MČ, aby se mohl osobně seznámit s naší prací, činností, úspěchy ale i problémy.